Ügyvezető elnöki pályázati felhívás

A Palotavárosi Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet Ügyvezető Elnökének a megbízatása 2023. 05.15. napján megszűnik.
A Garázsszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata alapján megválasztott, 3 tagú Jelölő Bizottság pályázatot hírdet az Ügyvezető Elnök tisztségviselő megválasztására.

Jelölő Bizottság, a Garázsszövetkezet SZMSZ szerint, köteles az alábbi szempontokat figyelembe venni és jelölés esetén, azt érvényesíteni:
– felsőfokú szakirányú (műszaki, közgazdasági) képesítés;
– legalább 3 éves szakmai gyakorlat;
– vezetői jártasság.

Ügyvezető Elnökké, a Garázsszövetkezet tagjain kívül, nem tag tulajdonos, és a Garázsszövetkezeten kívül álló személy is megválasztható.
Pályázati anyagokban szerepelni kell:
– szakmai fényképes önéletrajz;
– szakmai elképzelések ismertetése;
– bűntetlen előéletű legyen;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges;
– nemleges köztartozásról szóló igazolás;
– végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolata;
– bér igény megjelölése;
– számítógép kezelési alapismeret;
– hozzájáruló nyilatkozat, a személyes adatoknak a Jelölő Bizottságnak, és a Közgyűlés általi megismeréshez.

Az ügyvezető elnök a Lakásszövetkezeti Törvénynek, az Alapszabálynak, és a Közgyűlési Határozatainak megfelelően irányítja, a Garázsszövetkezet tevékenységét.

A megválasztott Ügyvezető Elnök megbízatása 5 évre szól.
A jelölő listára felkerült pályázók közül, az ügyvezető elnökét a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg.

A pályázati anyagokat, a Jelölő Bizottságnak címezve, lezárt borítékban kell leadni, a PVGSZ irodájába (8000 Székesfehérvár, Palotavárosi garázstelep)

2023. február 21. (kedd) 16.00 óráig.

A pályázati anyagokat, a PVGSZ ügyintézője, elismervény ellenében veszi át a Pályázóktól, és azokat felbontás nélkül továbbítja a Jelölő Bizottságnak.

A határidőt követően beérkezett pályázatokat, a Jelölő Bizottság nem veszi figyelembe.

A pályázati anyagban szükséges, a minimális feltételeknek való megfelelés igazolása, a szükséges okmányok másolataival.

A Jelentkezők, a pályázatban röviden írják le, a megpályázott tisztséggel kapcsolatos elképzeléseiket.

A pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy a Pályázó hozzájárul-e adatai kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a benyújtott anyagokat, a Jelölő Bizottság tagjai, a Közgyűlés illetve a PVGSZ tagjai megismerhessék, továbbá arról, hogy a Közgyűlésen személyesen megjelenik és bemutatkozik, illetve megválasztása esetén a tisztséget betölti.
A feltételeknek megfelelő Pályázókat, a Jelölő Bizottság elbeszélgetésre hívja, hogy részletesebben is megismerje elképzeléseiket.
A pályázati anyagok és a meghallgatás eredménye alapján, a Jelölő Bizottság dönt arról, hogy kiket és milyen javaslattal terjeszt a Közgyűlés elé.

A megválasztott tisztségviselő pályázati anyagát, a PVGSZ-nek a Jelölő Bizottság átadja. A meg nem választott Pályázók személyes adatait tartalmazó pályázati anyagokat, a Jelölő Bizottság a Pályázónak visszajuttatja.

A pályázati leírás és további információk a PVGSZ honlapján is megtekinthető www.palotavarosigarazssor.hu

Székesfehérvár, 2023. január

Sánta László
Jelölő Bizottság elnök

Palotavárosi Garázsépítő-és Fenntartó Szövetkezet
8000 Székesfehérvár, Palotavárosi Garázstelep
E-mail 1: postmaster@palotavarosigarazs.t-online.hu
E-mail 2: szfvargarazsszovetkezet@gmail.com
Weboldal: www.palotavarosigarazssor.hu
Bankszámlaszám K & H Bank: 10200232-29370106-00000000
Telefon: 22/340-576