A Palotavárosi Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet 2021. szeptember 28-án megtartott közgyűlésen az alábbi határozatok kerültek elfogadásra:

2021.09.28. KGY. HATÁROZATOK

1/2021. (IX.28) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése, Jelölő Bizottság elnökének Sánta László, tagjainak: Szentgyörgyi Ferenc és Hedrich Tibor szövetkezeti tagok mandátumát megerősítette.

2/2021. (IX.28.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése, Szavazat szedő Bizottság elnökévé Wimmer Lászlót, tagjainak: Kovács József   és Tuboly Péter  szövetkezeti tagokat megválasztotta.

3/2021. (IX.28) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése, az ügyvezető elnök beszámolóját a 2020. évi tevékenységről elfogadta. A Közgyűlés jóváhagyta a garázsonként 830 Ft. megtakarítás, a felújítási alapba kerüljön. A FEB feladatait ellátó szövetkezeti tag 2020. évi tisztelet díjának bruttó 380.000 Ft. kifizetéséhez hozzájárul.

4/2021. (IX.28.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése, a FEB munkáját ellátó szövetkezeti tag jelentését és abban foglaltakat elfogadta.

5/2021. (IX.28.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlésén jelenlévő szövetkezeti tagok, egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a FEB feladatait ellátó tag tisztségre három pályázó, Avar-Gubai Szilvia mérlegképes könyvelő, dr.Szűcs Gábor ügyvéd, Páli Csaba mérlegképese könyvelő, a szavazó lapra felvételt nyerjen.

6/2021. (IX.28) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése, a 2020. évi mérlegét a FEB véleményével, 68.949.e. Ft. mérleg főösszeggel, 574.e. Ft. eredménnyel (mellyel növeljük a felhalmozott tőkét) elfogadta.

7/2021. (IX.28.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése, a szövetkezet FEB feladatait ellátó tagnak , dr.Szűcs Gábor ügyvédet megválasztotta 5 évre.

 

8/2021. (IX.28.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése elfogadja, hogy a 10/2018. (V.15.) kgy. határozat, 2018. évtől az évi 40db garázsajtó külső felület mázolás program, folytatása hatályát veszti. A 12/2012. (V.14.) kgy. határozat a továbbiakban is érvényben marad, amely szerint a garázsajtó külső felülete csak a 450 színkódú okkersárga színnel mázolható le. Az eltérő színnel történő mázolás esetén, Garázsszövetkezet írásbeli felszólítására, Garázstulajdonos köteles 30 napon belül az okkersárga színre az átmázolást végrehajtani. Amennyiben a Garázstulajdonos, a felszólításnak nem tesz eleget, az átmázolás költségét Garázsszövetkezet áthárítja a Garázstulajdonosra.

A garázsajtó mázoláshoz a festékanyagot Garázstulajdonos saját költségén biztosítja.

9/2021. (IX.28.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése, a szövetkezet 2021. évi költségvetés tervét az alábbi főbb mutatókkal elfogadta: bevételek összesen: 3.304.000 Ft., kiadások összesen: 31.138.000 Ft.. Közgyűlés a 2021. évi garázsonkénti közös költség előleg összegét brttó 29.500 Ft.-ban állapítja meg és fogadja el. A Közgyűlés támogatja a 2020. évi megtakarítást garázsonként 830 Ft.  összegét, valamint a felújítási alapból való 4.463 Ft felhasználást. I. részlet: 12.000 Ft. befiz.h.idő: 2021. június 15., II. részlet: 17.500 Ft. + 2020. évi áram díj, befiz.h.idő: 2021. október 31.

10/2021. (IX.28.) kgy. határozat

Az ügyvezető elnök munkabérét 2021. január 1-től visszamenőleg, bruttó 228.000 Ft. összegben állapítja meg.

11/2021. (IX.28.) kgy. határozat

A FEB feladatait ellátó tag éves tisztelet díja bruttó 400.000 Ft./év, összegben állapítja meg.

12/2021. (IX.28.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése elfogadta, hogy a garázs éves áramfogyasztás megállapításához, a mérő állás rögzítése és diktálása a mérő fotójával történjen.

13/2021. (IX.28.) kgy. határozati

A Palotavárosi Garázsszövetkezet közgyűlése 2022. január 01. napjától a gépkocsi havi parkolási díját, bruttó 6.000 Ft-ban, a napi parkolási díjat bruttó 600 Ft-ban, az utánfutók méretek alapján a havi parkolási díjat 3.000 Ft.,-6.000 Ft. összegben állapítja meg.

Székesfehérvár, 2021. október