KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

1/2022. (IV.26.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése az ügyvezető elnök beszámolóját a 2021. évi tevékenységről elfogadta, és döntött a garázsonként 252 Ft. pótbefizetés összegéről.

A FEB feladatait ellátó Szövetkezeti tag, 2021. évi részarányos tisztelet díjának bruttó 95.000 Ft. kifizetéséhez a Közgyűlés hozzájárul.

2/2022. (IV.26.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése a FEB munkáját ellátó szövetkezeti tag jelentését és abban foglaltakat elfogadta.

3/2022. (IV.26.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése a 2021. évi mérlegét a FEB véleményével, 68.291.000,- Ft. eszközoldallal, 68.291.000,- Ft. forrásoldallal, -1.133.000,- Ft. mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.

4/2022. (IV.26.) kgy. határozat

A Pv. Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet közgyűlése a szövetkezet 2022. évi költségvetést az alábbi főbb mutatókkal elfogadta: bevételek összesen: 3.315.000,-  Ft., kiadások összesen: 30.687.000,-   Ft.

Közgyűlés a 2022. évi garázsonkénti közös költség előleg összegét brttó 34.600,- Ft.-ban állapítja meg és fogadja el.

A befizetendő közös költség előleg I. részlet 15.000 Ft., melynek befizetési határideje 2022. május 31., II. részlet 19.600 Ft. + 2021. évi áramdíj, befizetési határideje 2022. augusztus 31.

A közös költség befizetés sárga csekkes költség terheit 255,- Ft.- a befizető viseli.

Székesfehérvár, 2022. május